C.P.A. Audit, spol. s r.o.Úspěch je dítětem dvou rodičů : vytrvalosti a přesnosti
O naší společnosti Statutární audit a nepovinný audit Audit územních samosprávných celků Audit nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností Výkonnostní audit a finanční kontrola Audit projektů realizovaných v rámci programů EU Kontakty obrazek

Audit nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností


Nadace a nadační fondy

Součástí auditorského ověření účetní závěrky je i zhodnocení nakládání s majetkem nadace a nadačního fondu, používání nadačních příspěvků a prostředků souvisejících se správou nadace a nadačního fondu. Auditor současně ověřuje i soulad informací ve výroční zprávě, povinně vypracovávané a zveřejňované nadací a nadačním fondem, s údaji účetní závěrky, která je předmětem auditu.

Obecně prospěšné společnosti

Auditor ověřuje údaje účetní závěrky a soulad informací ve výroční zprávě, povinně vypracovávané a zveřejňované obecně prospěšnou společností, s těmito údaji.
Copyright 2006 created by Saturnia.cz CPA Audit